Ons Onderwijs

Bij de inrichting van ons onderwijs gaan we uit van onze speerpunten:

  • de leerling centraal;

  • ervaringsgericht onderwijs;

  • The leader in me.

Dit houdt in dat we ons onderwijs meer en meer af stemmen op de behoefte van de leerling, ze daar waar mogelijk laten leren door te onderzoeken en te ontdekken en dat we onze leerlingen naast de verplichte vakken ook andere vaardigheden bij willen brengen om ze zodoende voor te bereiden op hun toekomstige plek in de maatschappij.

Op onze school werken we vanuit het leerstofjaarklassensysteem waarin op minimaal 3 niveaugroepen gewerkt wordt. Bij alle activiteiten combineren we zoveel mogelijk de verschillende ontwikkelings- en leergebieden. We maken daarbij gebruik van eigentijdse en uitdagende methoden en materialen. We behouden wat goed werkt en veranderen wat beter kan.