M5 voor alle kinderen, ouders en leraren...


Als kinderen zich veilig voelen komt er een natuurlijke behoefte bij kinderen op gang om te ontdekken en te leren. Als kinderen zich veilig voelen, durven ze nieuwsgierig te zijn en nog belangrijker: ze durven openlijk fouten te maken. Leren wordt dan een feestje.

We besteden op school veel aandacht aan sociale veiligheid. Het oplossen van problemen en conflicten is nadrukkelijk onderdeel van het leerproces. Dat gaat meestal heel goed. Kinderen experimenteren dagelijks met gedrag en grenzen. Onderzoek op andere scholen laat zien dat dit gemiddeld in 85% van de gevallen goed gaat.

Het wordt spannend wanneer het kinderen niet lukt om problemen zelf goed op te lossen. Dan kunnen kinderen vast komen te zitten in een rol. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die hun eigen grenzen te hardhandig bewaken, of te vaak over de grens van anderen gaan. Daar tegenover staan kinderen die tekort gedaan worden en zichzelf slachtoffer voelen. Wanneer kinderen structureel in zo’n rol vast komen te zitten, moeten we hen als volwassenen helpen en zo nodig moeten we ingrijpen.

Op en rond school gebeuren er dingen die we als volwassenen niet zien. We horen daar soms iets over en - zoals u wellicht ook thuis doet - reageren we dan meestal op het voorval. Het lastige is echter dat er vaak meerdere versies van een verhaal zijn. Voor je het in de gaten hebt word je als volwassenen meegezogen in een welles-nietes discussie en gebeurt er niets.

Dat gebeurt ook op school. We blussen de branden, maar de haard van de branden kan daarbij soms volledig buiten beeld blijven. Sinds enkele jaren werken we daarom met de aanpak van de M5 Groep. We werken aan het verbeteren van de sociale veiligheid op en rond onze school. Niet voor een paar kinderen, maar voor álle kinderen! Daarom vragen we iedereen om pest gedrag te melden. Zo krijgen we meer zicht op wat er op en rond school gebeurt en kunnen we kinderen beter helpen. Zowel de ‘daders’, als de ‘slachtoffers’.

We zijn onder de indruk van de eerlijkheid en openheid waarmee incidenten via de meldbox (zie knop op de website van school) worden gemeld. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders melden.

Alle meldingen die binnenkomen worden gelezen en het levert een nog beter beeld op van wat er in en rond school leeft. Op basis van de meldingen gaan we kinderen aanspreken op het gedrag waarin ze klaarblijkelijk terecht zijn gekomen. Dat is het moment dat het beestje even bij de naam genoemd moet worden. Het is het moment waarop kinderen weten dat wij het ook weten. Voor veel kinderen valt er dan een last van hun schouders. Het is het moment dat duidelijk wordt wie zijn of haar eigen veiligheid probeert te regelen ten koste van anderen. De kinderen die we aanspreken zijn geen “schuldigen”. Ook zij zien we als slachtoffer van het ontbreken van sociale veiligheid.

Op dat moment vragen we alle kinderen die structureel pestgedrag vertonen zich opnieuw te verbinden met de regels van onze school. Kinderen zijn prima in staat om hun gedrag aan te passen als ze weten dat hun gedragsverandering iets positiefs oplevert . Dus dat wordt de uitdaging: onze school zo veilig maken dat geen enkel kind zijn/haar eigen sociale veiligheid meer hoeft te regelen, of zelfs te bevechten. Noch als ‘dader’, noch als ‘slachtoffer’.

Het zorgen voor die noodzakelijke veiligheid is niet ingewikkeld, maar gaat heel simpel over ons gedrag als volwassenen: begeleiders, directie, staf, opa’s, oma’s en ouders. Als wij willen dat kinderen zich veilig voelen, dan moeten we onze rol als opvoeder pakken, grenzen stellen en grenzen handhaven.

We willen het in en rond onze school voor iedereen tot een veilige plek maken. Onze school wordt het podium bij uitstek waarop kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen als nooit tevoren!