Overige activiteiten

 

Naast alle onderwijskundige activiteiten is er op de Esch ook tijd voor leuke dingen en organiseren wij zelf leuke activiteiten of doen mee aan activiteiten die bijvoorbeeld door de gemeente Oldenzaal worden georganiseerd voor alle scholen. Hieronder een indruk van een aantal van deze activiteiten:

  • Schoolreisjes: de schoolreisjes worden door de Ouderraad in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. We gaan dan met de groepen 1 t/m 7 in bussen naar een pretpark, dierentuin of naar een ander vermaak.
  • Kamp / jeugd-driedaagse: voor de leerlingen van groep 8 zal er in de maanden juni/juli een kamp / jeugd-driedaagse worden georganiseerd. Deze dagen zijn bedoeld als een afsluiting van de basisschooltijd. Deze dagen worden gehouden in de Jeugdherberg in Uelsen in Duitsland. Over de kosten wordt u geïnformeerd op de ouderavond.
  • Damtoernooi: dit toernooi wordt gehouden voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en vindt plaats op school.
  • Sportdag: ieder jaar is er voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van Oldenzaal een jaarlijkse Schoolsportdag. Deze wordt gehouden rondom scholencomplex De Esch. De kinderen van de andere groepen hebben die dag vrij van school.
  • Schoolvoetbaltoernooi: de bovenbouw doet ieder jaar mee aan het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi in het voorjaar.
  • Streetsoccertoernooi: de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen meedoen aan het streetsoccertoernooi dat georganiseerd wordt door de gemeente en de Rotaryclub.

Naast al deze gezellige en vooral ook sportieve activiteiten zijn er ook veel leerzame excursies naar o.a.: het Palthehuis, het Rijksmuseum, Natura Docet,  het Heim,  UT Twente, de Riskfactory  en bezoeken aan bedrijven.