Plusgroep

 

Op de Esch hebben we op dit moment 2 plusgroepen, één voor leerlingen uit groep 3,4 & 5 en één voor leerlingen uit groep 6,7 & 8. De plusgroep is voor leerlingen die de reguliere taal en rekenstof zoals die in de groep wordt aangeboden al ruimschoots beheersen. In de plusgroep krijgen zij een extra uitdaging. Gedurende enkele weken werken ze veelal gezamenlijk in groepjes aan een leuke en leerzame opdracht zoals bijvoorbeeld het maken van een app, het ontwerpen van een escape-room of een onderzoekje of dure chocolade ook echt lekkerder is dan goedkoper! Door zelf op onderzoek uit te gaan en dingen te ervaren, samen te werken, resultaten te presenteren etc. leren ze belangrijke vaardigheden. Vaardigheden die later om goed te functioneren in de maatschappij steeds belangrijker worden.