Taal en Rekenen

 

Op de Esch leggen hechten wij veel waarde aan een goede basis voor het taal en rekenen omdat een goede taal- en rekenbeheersing een belangrijke randvoorwaarde is voor de verdere ontwikkeling van leerlingen.

Het taalonderwijs bestaat uit de onderdelen taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat. Het wordt op een uitdagende en eigentijdse manier aangeboden. Het (voorbereidend) taalonderwijs start op spelenderwijze in groep 1 & 2 m.b.v. de methode onderbouwd en in ‘de hoeken’. In groep 3 ligt de nadruk op leren lezen en schrijven. Daarna komen alle andere aspecten van taal aan bod. Daarbij maken we o.a. gebruik van Snappet waardoor we het onderwijs aan kunnen bieden op een niveau dat aansluit bij het niveau van de leerling.

Ook het voorbereidend rekenonderwijs start al in groep 1 & 2 met de methode onderbouwd en in de hoeken. Voor het rekenonderwijs maken we vanaf groep 4 ook gebruik van Snappet.

Op onze school krijgen de leerlingen vanaf groep 7 ook Engelse les. In de lagere groepen zijn ze er meer spelenderwijs mee bezig tijdens b.v. muziek. Wij participeren in een onderzoek dat er op dit moment binnen Oldenzaal loopt naar de aansluiting van het onderwijs Engels tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de meerwaarde en de voor/nadelen van het eerder starten met Engels.