Eigenaarschap

 

Een kind is het meest gemotiveerd om te leren als het kind zelf invloed kan uitoefenen op wat het mag leren. Wij noemen dat: “eigenaar zijn van het eigen leerproces”. Ieder kind is hiertoe in staat, echter op verschillend niveau. Kinderen stellen zichzelf doelen, werken aan het bereiken daarvan en leggen er ook verantwoording over af. De kinderen worden begeleid door medeleerlingen, leerkrachten en ouders. Op deze manier stellen wij hoge doelen voor ieder kind op eigen niveau vanuit een positieve, realistische mindset.