Ervaringsgericht onderwijs

 

Op basisschool De Esch maakt de onderbouw gebruik van ervaringsgerichte themahoeken waarin kinderen betrokken, belevend, en betekenisvol naar doelen werken. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol. Op het leerplein wordt door leerlingen groepsdoorbrekend samen in de themahoek gespeeld, gewerkt en geleerd. Doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek of sociaal emotioneel worden spelenderwijs verwerkt in de hoek aan de hand van activiteiten en/of vaardigheden.