De 7-gewoonten van 'the Leader in Me '


Bij ons op school willen we dat kinderen …

Investeren voor later

Ieder kind krijgt op De Esch betekenisvol onderwijs voor later, dat is onze missie. Op de Esch legt iedere leerling de basis om een zelfstandige, gelukkige en respectvolle wereldburger te worden. Iemand die later voor zichzelf kan zorgen en warme en vriendschappelijke banden aan gaat met mensen uit hun omgeving. Ze staan open voor andere culturen en hebben een naar buitengerichte blik. We werken er hard aan om iedereen in te laten zien dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en de interactie met hun omgeving. In kleine stapjes leren ze dat ze die verantwoordelijkheid mogen, durven en kunnen nemen.

Zelfkennis ontwikkelen
Voor kinderen is het belangrijkste dat ze eerst zichzelf leren kennen. We helpen de leerlingen om vragen te stellen. “Wie ben ik eigenlijk?” “Wat wil ik bereiken in het leven?” “Waar liggen mijn kansen en talenten?” Op de Esch vinden we zelfkennis een groot goed. Als je namelijk weet waar je heen wilt en wat je goed kan, kun je gerichter keuzes maken. Ook hier geldt natuurlijk dat wij continu sturen, begeleiden en reflecteren.

Een ruime blik creëren
Mensen hebben elkaar nodig. Door samenwerken bereik je veel meer. Openstaan voor andere mensen en culturen brengt iemand zoveel verder in het leven.
Wij geven kinderen dit vanaf de start mee. Ze leren elkaar respecteren en krijgen oog voor de sterke punten en talenten van de ander.
Essentiele sociale vaardigheden die ze later hard nodig hebben.

De Esch is geen school binnen vier muren. Wij zijn naar buiten gericht. Kinderen leren bij ons hoe complex en mooi de omgeving is.
Daarnaast leren ze de samenleving begrijpen. Ook die kennis komt ze hun leven lang van pas.

Voor alle bovenstaande punten zijn een aantal basiseigenschappen nodig. Kwaliteiten die iedere leerling verder kan helpen.
We laten ons inspireren door de 7 gewoonten van ‘the Leader in Me’. Deze vaardigheden zijn onderzocht en bewezen.
Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de succesvolle stappen naar de toekomst.

The Leader in Me is gebaseerd op de 7 eigenschappen van Steven Covey

1. Wees proactief. Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt,
    jij bent de baas over je eigen leven.
2. Begin met het einddoel voor ogen. Denk na over je doel en maak een plan.
3. Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen.
4. Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister
    om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.

6. Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan iedereen afzonderlijk.
7. Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.


De eerste 3 eigenschappen gaan over jezelf. Gewoonte 4,5 en 6 over samenwerken met de ander. Gewoonte 7 zegt: zorg goed voor jezelf, blijf leren!

Op de Esch werken we structureel aan deze 7 gewoonten. Ze vormen de basis hier op school. Zo gaan we met onszelf en elkaar om.
Ze zorgen ervoor dat bij iedere leerlingen meer verantwoordelijkheidsgevoel en innerlijke motivatie ontstaat, de basis om tot leren te komen.
Ze vormen het vertrekpunt voor talentontwikkeling en bevatten essentiële 21e-eeuwse vaardigheden