De 7-gewoonten van 'the Leader in Me '

Wij zien het als onze taak om bij onze leerlingen een basis te leggen waarop zij kunnen voortbouwen zodat zij na hun vervolgopleiding in staat zijn om zelfstandige, gelukkige en respectvolle wereldburgers te worden, die zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en warme vriendschappelijke banden aan kunnen gaan met mensen in hun directe omgeving en uit andere culturen. Die het besef hebben dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en dat van hun omgeving en daar die verantwoordelijkheid ook voor durven en kunnen nemen.

Om dat te bereiken is het belangrijk dat kinderen eerst weten wie zij zelf zijn, wat zij willen bereiken in het leven en hoe zij daar zelf de verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Vervolgens is het ook belangrijk dat zij open leren te staan voor hun omgeving, een band en respect op kunnen bouwen met anderen om vervolgens gezamenlijk te proberen om de wereld waarin we leven een stukje mooier te maken. Op De Esch werken we vanuit de 7 gewoonten van ‘the Leader in Me’. Met ‘deze 7 gewoonten leren we onze leerlingen een aantal eigenschappen en vaardigheden waarvan is aangetoond dat ze daar op een positieve manier een bijdragen aan leveren. ‘the Leader in Me is gebaseerd op de 7 eigenschappen van Steven Covey: 

1.    Wees pro-actief.  Je kiest zelf hoe je omgaat met datgene wat je overkomt,
        jij bent de baas over je eigen leven.
2.    Begin met het einddoel voor ogen. Denk na over je doel en maak een plan hebben.
3.    Belangrijke zaken eerst. Eerst werken dan spelen.
4.    Denk win-win. Zoek naar een oplossing waarbij iedereen voordeel heeft.
5.    Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voor dat je praat. Luister
       om te begrijpen en niet om daarna te kunnen overtuigen.

6.    Creëer synergie. Samen ben je sterker en samen kun je meer dan eenieder afzonderlijk.
7.    Houd de zaag scherp. Zorg voor evenwicht op alle gebieden.


De eerste 3 eigenschappen hebben betrekking op jezelf. Gewoonte 4, 5 en 6 hebben betrekking op het samenwerken: Gewoonte 7 is een bijzondere. Deze gaat over goed voor jezelf zorgen!

Op De Esch werken we structureel aan deze 7 gewoonten. De 7 gewoonten vormen de basis van hoe we met elkaar omgaan. Ze helpen ons om meer eigenaarschap bij de leerlingen te leggen. Ze vormen het vertrekpunt voor de talentontwikkeling en d.m.v. de 7 gewoonten werken we aan de vaardigheden van de 21e eeuw.

In onderstaand document kunt u zien welke eigenschappen en vaardigheden wij op deze manier aan onze leerlingen proberen bij te brengen. Wij denken dat de wereld er een stuk beter uit zou kunnen zien, als iedereen iets meer van deze eigenschappen in zich zou hebben.