Meervoudige Intelligentie

 

Ieder kind leert op zijn eigen manier het heeft zijn eigen unieke intelligentiepatroon met daarbinnen relatief sterke en zwakke punten. Wanneer een leerling zijn eigen unieke patroon van intelligenties kent, is hij in staat om in een moeilijke leersituatie vanuit zijn kracht te werk te gaan. Vanuit thematisch onderwijs en wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur en Techniek) bieden we de 8 intelligenties aan van waaruit kinderen de kerndoelen eigen kunnen maken.  We maken gebruik van de volgende acht intelligenties:

In onderstaande bijlage vindt u een uitgebreide beschrijving van Meervoudige Intelligentie.