Sociaal Emotionele Ontwikkeling

 

Op De Esch vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten op een goede manier met elkaar omgaan. Alleen op die manier ontstaat er een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en daarmee de belangrijkste randvoorwaarde om tot leren te komen. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan en aan de sociale emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van onze leerlingen.

De basis hiervoor wordt gelegd door een ervaren team waarvan een deel van de leerkrachten al lang met elkaar samenwerkt. Hierdoor is er een eenduidige manier van met elkaar omgaan ontstaan. Onze leerlingen krijgen dat vanaf de kleuterklassen al min of meer automatisch mee. Wij merken dat we daardoor, onbewust, eigenlijk heel weinig regels nodig hebben om binnen onze school een goede sfeer te creëren. Ook de 7-gewoonten van ‘the Leader in Me’ dragen hier op een positieve manier aan bij.

Als methode voor sociaal-emotioneel leren hanteren wij Kwink. Kwink is een online methode voor groep 1 t/m 8 en omvat de thema’s burgerschap en mediawijsheid. Het is praktisch, leuk en altijd actueel en gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Desondanks gaat het wel is mis. Op het moment dat dat resulteert in pesten hanteren we de aanpak van M5. M5 biedt een schoolbrede aanpak waarmee scholen regie kunnen nemen op pesten en ander grensoverschrijdend gedrag. Voor meer informatie over Kwink en M5 verwijzen we u naar de websites van deze methoden: www.kwinkopschool.nl  en  www.m5groep.nl.