Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

 

Hoe is de organisatie?

 • De leerlingen worden gekozen in de groepen 5 t/m 8.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt.
 • De leerlingen kiezen in de eerste vergadering zelf een voorzitter en secretaris/notulist.
 • De leerlingenraad komt ongeveer 4 -6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd.
 • Bij elke vergadering is steeds een leraar als vraagbaak aanwezig. Hij/zij ziet toe op het proces.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de voorstellen en eventuele besluiten van de leerlingenraad vervolgens toe in hun eigen klas.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.

 

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

Bijvoorbeeld:

 • Meepraten over ons schoolbeleid.
 • Ideeën aandragen over de inrichting van het schoolplein,
 • Ideeën aandragen over (kleine) aanpassingen in en om het schoolgebouw.
 • Ideeën aandragen over organisatie schoolreis en/of kamp
 • Ideeën aandragen voor organisatie schoolactiviteiten