Goed onderwijs maken we samen

 

Goed onderwijs maken kunnen we niet alleen. Goed onderwijs vraagt om samenwerking, afstemming en afspraken maken tussen leerkrachten, ouders, kind, interne en externe samenwerkingspartners . Het sociale aspect en het sterke ‘wij-gevoel’ van de school dragen bij aan een veilig en positief leer- en werkklimaat. We streven naar een professionele leergemeenschap met alle betrokkenen rondom het kind.

We zien ouders als partners en ervaringsdeskundigen van het kind. Vanuit een gelijkwaardig dialoog stellen we het kind centraal. Naast informeren en samenwerken hebben we gedeelde verantwoordelijkheid voor het welbevinden, de (persoonlijkheids) ontwikkeling en het begeleiden voor het toekomstig leren van het kind. 

Met het voeren van kindgesprekken en driehoekgesprekken (leerkracht - kind - ouders), krijgen we de ambities en doelen van de leerlingen helder en worden ze gestimuleerd zelf leiding te geven aan hun eigen doelgerichte leren. We laten ze ervaren dat ze eigenaar zijn van hun eigen handelen en leerproces.

Hoe zit u dit terug in ons onderwijs:

  • kind- en driehoeksgesprekken met leerling-ouder-leerkracht;
  • een leerlingenraad;
  • goede ouderbetrokkenheid;
  • veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling (Kwink en M5);
  • werken vanuit de 7-gewoonten van 'the Leader in Me';
  • de leerling goed in beeld dankzij een goede zorgcyclus;
  • goede samenwerking met externe partijen in en buiten de school;
  • een professionele leeromgeving.

Wilt u hier meer over lezen, volg dan bovenstaande hyperlinks of ga naar ‘Ons onderwijs’.