Het kind staat centraal

Ons onderwijs is kindgericht. Dit betekent dat wij het daar waar mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeftes van de leerling. Dit doen wij omdat elk leerling zich op een eigen manier ontwikkelt met eigen unieke gaven en talenten. En omdat er binnen een groep altijd verschillen zijn in niveau van denken, manier van doen, presteren en creatieviteit. Een kind moet zich bij ons veilig en op zijn gemak voelen. Dat is dé voorwaarde om te kunnen leren en ontwikkelen. Daardoor kunnen we voor iedere leerling onderwijs bieden dat aansluit bij zijn of haar manier van leren, gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling.  

Om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind werken we gedifferentieerd bij zowel de instructie als de verwerking van de leerstof. We hebben onze leerlingen goed in beeld en zien de leerlingen die moeite hebben met bepaalde kennis, vaardigheden of activiteiten. Voor hen bieden we een aanpassing in de lesstof, verlengde instructie, extra begeleiding en/of oefening aan. We komen ook tegemoet aan de behoefte van de (meer) begaafde leerling middels een verrijkingsaanbod op maat, zowel binnen als  buiten de eigen groep.

Hoe ziet u dit terug in ons onderwijs:

  • kleine groepen in de onderbouw;
  • eigenaarschap bij de leerlingen;
  • kind- en driehoeksgesprekken met leerling-ouder-keerkracht;
  • een gedifferentieerde instructie en verwerking met Match en Snappet;
  • een verrijkingsaanbod voor de ‘pientere leerlingen ’;
  • groepsdoorbrekend werken;
  • wereldoriëntatieonderwijs VierkeerWijzer vanuit de Meervoudige Intelligentie;
  • de leerling goed in beeld dankzij een goede zorgcyclus.

Wilt u hier meer over lezen, volg dan bovenstaande hyperlinks of ga naar ‘Ons onderwijs’.