Leren leren voor jouw toekomst

 

Op basisschool De Esch bieden we de leerlingen inzichten, kennis en vaardigheden waarmee ze zich kunnen ontwikkelen in hun verdere leven. Dit past in onze visie op het onderwijs. We streven hierbij naar drie doelen:

  1. We willen dat kinderen zich voorbereiden op een plek in de samenleving door het leggen van een basis voor het uitoefenen van een beroep en voor een rol als betrokken burger.
  2. We willen dat zij thuis raken in de wereld om hen heen en die wereld als het ware toelaten in zichzelf.
  3. We willen dat zij zichzelf leren kennen en zo leren kiezen wie ze kunnen zijn en hoe ze willen zijn in deze wereld.

Deze drie functies zijn nauw met elkaar verbonden, ze versterken én ondersteunen elkaar. Het leren stopt namelijk niet als leerlingen hebben aangetoond dat ze bepaalde stof beheersen. We moeten leerlingen leren hoe zij inzichten, kennis en vaardigheden verbinden aan nieuwe onderwerpen binnen en buiten de school. Leren is trainen en beleven in een zinvolle en betekenisvolle context! 

De 7-gewoonten van ‘the Leader in Me’ stimuleren leerlingen en leerkrachten om leiding te nemen over het eigen handelen en leren. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen ontwikkelen, samenwerken en doelgericht kunnen werken zijn eigenschappen die elk kind nodig heeft in de toekomst. 'the Leader in Me' is gebaseerd op de 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Steven Covey.

Hoe ziet u dit terug in ons onderwijs:

Wilt u hier meer over lezen, volg dan bovenstaande hyperlinks of ga naar ‘Ons onderwijs’.