Ouders

 

Op de Esch hechten we veel waarde aan een goede ouderbetrokkenheid en streven we een goede band met de ouders na. Immers de ouders kennen hun kind het beste. Samen zijn we een belangrijke partner in de opvoeding en het onderwijs van de leerling met ieder daarin een eigen (professionele) rol en verantwoordelijkheid.