Verlofaanvraag

 

Als basisschool mogen wij buiten de vakantie niet zomaar verlof verlenen aan leerlingen. De onderwijsinspectie heeft daar regels voor opgesteld. U kunt deze regels vinden op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl

Het is NIET-toegstaan verlof te verlenen om eerder met vakantie te kunnen vertrekken! Als school hebben wij ons aan deze regels te houden!

Indien u verlof aan wilt vragen kan dat via onderstaande formulieren bij de groepsleerkracht, locatieleider of directie van de school.

Er zijn 2 formulieren:

  • Formulier A: voor verlof i.v.m. verhuizing, feestelijke of religieuze aangelegenheden, ziekte of overlijden;
  • Formulier B: voor verlof i.v.m. bijzondere omstandigheden.

Wij adviseren u om uw aanvraag bijtijds te doen, d.w.z. voor:

  • ziekte / overlijden: zo snel mogelijk;
  • verhuizing, feestelijke of religieuze gelegenheden: minimaal 2 weken van te voren;
  • verlof i.v.m. bijzondere omstangdigheden: circa 4 - 8 weken van te voren.

Dit voorkomt mogelijke problemen voor uzelf op het moment dat de verlof aanvraag niet goedgekeurd kan worden.