Kinderopvang / BSO

 

Er zijn in het Konot-gebied diverse kinderdagverblijf organisaties (KDO’s). Vanuit Konot wil niet de keuzevrijheid van de ouders beïnvloeden. Vandaar dat Konot ervoor gekozen heeft voor iedere Konot-school met één of meerdere KDO’s contracten af te sluiten. Dat betekent dat de school verwijst naar die KDO’s die het beste passen bij de huidige schoolsituatie. De keuze van de KDO’s op schoolniveau is na overleg en advisering/instemming met de MR genomen. Rest ons nog te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) dit zelf dienen te regelen met de KDO. Mocht u geen gebruik willen maken van bovengenoemde KDO, maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in. Voor onze school komen de kinderdagverblijven in de Essen in aanmerking: de Blikvanger en de Kiekeboe.