Nieuws

De Esch wordt een aardgasvrije school!

Scholencomplex de Essen is geselecteerd als één van de elf basisscholen voor het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’. Dit betekent dat de school een bijdrage van €350.000,- gaat ontvangen voor het aardgasvrij maken van het gebouw.

 

Een aardgasvrij schoolgebouw houdt in dat we bijdragen aan een beter klimaat, zowel buiten als binnen. Door onze school energiezuiniger te maken dragen we bij aan het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarnaast wordt het makkelijker om onze lokalen te verwarmen en te ventileren, wat voor iedereen fijner en gezonder werken, spelen en leren is.

 

Samen naar een duurzamere toekomst

Duurzaamheid gaat over meer dan alleen aanpassingen in en aan het gebouw, het is ook een verantwoordelijkheid die moet worden doorgegeven aan de volgende generatie.

 

Gerry Nijenhuis, adjunct-directeur, geeft aan dat de subsidie een goede kans geeft om de leerlingen over duurzaamheid te leren: “Lessen en boeken over duurzaamheid zijn één, maar leerlingen in de praktijk kunnen laten zien wat duurzaamheid is, waar het voor staat en hoe wij als school en als samenleving het goede voorbeeld kunnen geven is een geweldige kans.”

 

De gemeente Oldenzaal gaat in samenwerking met onze schoolbesturen ‘Energy Challenges’ opstarten. Hiermee kunnen leerlingen spelenderwijs kennis maken met het onderwerp duurzaamheid en leren over het nut van energie besparen. Op die manier wordt er niet alleen op de korte termijn geïnvesteerd, maar ook op de lange termijn.

 

Trots op onze school

We hebben ons samen met 92 andere scholen uit Nederland aangemeld voor dit programma en De Essen is een van de 11 aanmeldingen die als selectie uit de bus zijn gekomen. Bij de selectie is er goed gekeken naar de kwaliteit en aanpak van de verschillende scholen, de verdeling over de verschillende bouwperioden en de toekomstgerichtheid van de scholen.

 

Directeur Bart Freriks is trots en vindt de toegekende subsidie geweldig: “Bij de Esch streven we naar onderwijs dat aansluit bij de leerling van nu, en de wereld van de toekomst. Het feit dat we nu kunnen investeren in een duurzamer en frisser complex is als de kers op de taart voor de toekomst van onze school, de omgeving en van onze leerlingen.”

Foto's

Socialschools Photos Plugin

Agenda

 

 

Socialschools Event Plugin

Uw kind aanmelden !

Heeft u interesse? Er is nog plek op onze school om uw kind in te schrijven! Wij hopen u snel te mogen ontvangen. Lees meer

Snel naar