Een warm klimaat

Op de Esch vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten op een goede manier met elkaar omgaan. Alleen op die manier ontstaat er een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Juist dat is de belangrijkste factor om tot leren te komen. We besteden dan ook veel aandacht aan hoe we met elkaar omgaan en de sociale emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Kinderen die zelf doelen stellen en verantwoordelijkheid nemen. Het kan! Maar dan moeten de randvoorwaarden goed zijn. De belangrijkste is veiligheid. Een vertrouwde omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, is de basis voor ontwikkeling. Op de Esch doen we er elke dag alles aan om iedereen gelukkig te zien. De lijntjes met de ouders zijn kort en de aandacht van het team voor elk kind is enorm.

De basis voor ons sterke vertrouwde klimaat is het team. Leerkrachten die ervaring hebben en net iets sneller zien wat er aan de hand is. Daardoor ontstaat een eenduidige werkwijze, zodat kinderen direct weten waar ze aan toe zijn. Door duidelijke verwachtingen te creëren en verantwoordelijkheid bij de kinderen neer te leggen, zijn er weinig regels nodig. De normen en waarden op de Esch spreken voor zich.