Schoolvakanties schooljaar 2019 - 2020

                        

 

van

tot en met

Herfstvakantie

19 oktober

27 oktober

Kerstvakantie

21 december

5 januari

Voorjaarsvakantie

15 februari

23 februari

Carnaval

21 februari

Pasen

10 april

13 april

Tulp/mei

25 april

10 mei

Hemelvaart

21 mei

22 mei

Pinksteren

1 juni

1 juni

Zomervakantie

4 juli

16 augustus

Vrije dagen en studiedagen

Voor de teambrede nascholingen zijn dit

schooljaar 3 studiedagen en 5 studiemiddagen ingeroosterd.

Alle leerlingen zijn die middagen om 12.00uur vrij.


Studiemiddagen/ leerlingen om 12 uur vrij

Dinsdag 10 september 2019

Dinsdag 8 oktober 2019

Dinsdag 26 november 2019

Donderdag 13 februari 2020

Donderdag 18 juni 2020

Studiedagen/ leerlingen hele dag vrij

Vrijdag 20 september 2019: Konotdag

Donderdag 30 januari 2020: studiedag
Dinsdag 2 juni 2020: studie-/ teamdag

Op de sportdag, woensdag 9 juni 2020 voor groep 7 en 8 zijn de leerlingen van groep 1 t/m 6 vrij

Download: