Ons team
 

De Esch beschikt over een professioneel team dat voor een deel bestaat uit ervaren leerkrachten die al vele jaren met elkaar samenwerken en nieuwe leerkrachten die meer recent hun opleiding hebben afgerond. Hierdoor is er een mooie balans in het team tussen behouden wat goed is en vernieuwing en innovatie. Door de jarenlange samenwerking binnen het team is er op veel gebieden een mooie doorgaande lijn ontwikkeld wat bijdraagt aan de rust in de school en het goede pedagogische klimaat.

Het team bestaat voor het grootste deel uit de groepsleerkrachten. Daarnaast onderscheiden we de volgende rollen/functies:

Ict-ers: Informatie- en Communicatie Technologie

Toon Althanning/ Ingrid Welhuis

IB-er: Intern begeleider leerlingzorg

Bernadet Boudrie

Begeleiden sociaal - emotioneel

Marjo Ikink/ Gerry Nijenhuis

ISB-er: Interne Stagebegeleider studenten

Gerry Nijenhuis

SCP-ers: School Contact Persoon

Helen Kroeze/ Charlotte Oldengarm

Cultuurcoordinatoren

Marica Braakhuis/Hannie Broshuis

Leraar Plusgroep (groep 9)

Marjo Ikink/ Martine Scholten

Directietaken                      

Bart Freriks (directeur)
Gerry Nijenhuis (adjunct-directeur)

Dit zijn de  juffen, meesters en andere collega’s in ons team: 

 

                   

Rene Oortman

Groep 7/8

Robin Rikhof

Vakleerkracht gym

Wilma Reuver

Groep 1

Janine Ruiter

Groep 1/2

Helen Kroeze

Groep 1/2

Marica Braakhuis

Groep 1

Marjo Ikink

Plusgroepen

Ingrid Welhuis

Groep 1/ ICT

Toon Althanning

ICT/groep 7

Gea Vennegoor

Groep 4

Marlies Olde Heuvel

Groep 3

Charlotte Oldengarm

Groep 4

Karin Kuitenbrouwer

Groep 3

Bernadet Boudrie

Intern Begeleider/ Groep 4

Mariet Slot

Groep 6

Irma Jansen

Groep 6

Jos Spitshuis

Groep 5/6

Manon Oude Spraakste

Groep 8 en groep 5/6

Eline Heerink

Groep 8

John Velthuis

Groep 7

Irma Groothuis

Groep 5

Hannie Broshuis

Groep 5

Later

Groep

Later

Groep

Bart Freriks

Directeur

Gerry Neijenhuis

Adjunct-directeur

Mariëlle Kienhuis

Administratie