Onze school
 

Op onze school bieden we uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat aansluit bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van onze leerlingen. Daarbij maken we optimaal gebruik van moderne eigentijdse onderwijsmethoden en -middelen. Maar schromen we ook niet om middelen toe te blijven passen die al tientallen jaren goed werken in het onderwijs. Wij hebben heel goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en de extra ondersteuning die ze daar eventueel bij nodig hebben. Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs wordt gegeven vanuit een goede basis. Ons ervaren team weet met elkaar een goed en veilig pedagogisch klimaat en de rust te creëren die nodig is om kinderen aan te zetten tot spelen, ontdekken en leren.