Ons Onderwijs

De afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor het verbreden, vernieuwen en borgen van de basis van ons onderwijs. We hebben onze kennis en kunde vergroot op het gebied van differentiëren, verdiepen, verrijken van de instructie en verwerking t.a.v. de basisvakken taal, rekenen, spelling en lezen. We zijn trots op onze goede en brede basis die zorg op maat kan bieden aan zowel de ‘pientere leerling’ als de leerling met ‘een steuntje in de rug’.

Binnen ons onderwijs maken we gebruik van moderne onderwijsmethoden en  middelen die aansluiten bij de behoeften van de leerlingen. Denk hierbij aan o.a. ICT, chromebooks, meervoudige intelligentie, projectonderwijs en talentateliers. Dit biedt voor de leerling ruimte om  onderwijs op maat te volgen zowel binnen als ook buiten de groep.

In de dynamische omgeving rondom het onderwijs blijven we continue op zoek naar vernieuwingen die bijdragen aan betekenisvol en belevend onderwijs die de betrokkenheid van de leerling vergroten. Op deze wijze kan de leerling vanuit intrinsieke motivatie en zelfkennis, leren, ontdekken en zich ontplooien.  

Hoe hebben wij hier invulling aan gegeven: