Praktische zaken

Buitenschoolse opvang (BSO)

Er zijn in het Konot-gebied diverse KDO’s die nagenoeg dezelfde kwaliteit leveren en voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Konot wil niet de keuzevrijheid van de ouders beïnvloeden.Vandaar dat Konot ervoor gekozen heeft voor iedere Konot-school met één of meerdere KDO’s contracten af te sluiten. Dat betekent dat de school verwijst naar die KDO’s die het beste passen bij de huidige schoolsituatie. De keuze van de KDO’s op schoolniveau is na overleg en advisering/instemming met de MR genomen. Rest ons nog te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) dit zelf dienen te regelen met de KDO. Mocht u geen gebruik willen maken van bovengenoemde KDO, maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in. Voor onze school komen de kinderdagverblijven in de Essen in aanmerking: de Blikvanger en de Kiekeboe.

Schoolreisjes (kamp, sporttoernooi en andere activiteiten

De schoolreisjes worden door de Ouderraad in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. We gaan dan met de groepen 1 t/m 7 in bussen naar een pretpark, dierentuin of naar een ander vermaak.

Driedaagse

Voor de leerlingen van groep 8 zal er in de maanden juni/juli een jeugddriedaagse worden georganiseerd. Deze dagen zijn bedoeld als een afsluiting van de basisschooltijd. Deze dagen worden gehouden in de Jeugdherberg in Uelsen in Duitsland. Over de kosten wordt u geïnformeerd op de ouderavond.

Toernooien

Damtoernooi

Dit toernooi wordt gehouden voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 en vindt plaats op school.

Sportdag

Ieder jaar is er voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van Oldenzaal een jaarlijkse Schoolsportdag. Deze wordt gehouden rondom scholencomplex De Esch. De kinderen van de andere groepen hebben die dag vrij van school.

Schoolvoetbaltoernooi

De bovenbouw doet ieder jaar mee aan het plaatselijke schoolvoetbaltoernooi in het voorjaar.

Streetsoccertoernooi

De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 kunnen meedoen aan het streetsoccertoernooi dat georganiseerd wordt door de gemeente en de Rotaryclub.

Verkeersveiligheid

Het verkeer in de wijk De Essen is vooral rond de spitsuren intensief. Er kunnen allerlei gevaarlijke situaties ontstaan voor de schoolgaande kinderen. Laat u de kinderen een zo veilig mogelijke route kiezen naar school. Mijdt zoveel mogelijk de Essenlaan of gebruik ten minste het fietspad dat ernaast is gelegen. De leerlingen die ten zuidwesten van de Essenlaan overgaand in het fiets- en/of voetpad langs de Grindkuil tot Oosterikweg loopt, mogen niet met de fiets naar school komen. Laat de kinderen niet op een crossfiets naar school komen. Het is gebleken dat deze fietsen in het verkeer zeer gevaarlijk zijn. De meeste fietsen voldoen bovendien niet aan de wettelijke eisen die aan een fiets worden gesteld. Indien u uw kind per auto naar school brengt, wilt u dan a.u.b. niet de oprit naar de speelplaats met uw auto blokkeren, maar de parkeervakken gebruiken? Vooral het achteruitrijden brengt zeer gevaarlijke situaties mee voor de kinderen. U moet parkeren op de parkeerstroken, niet vooraan bij de speelplaats!

Luizencontrole

Wij adviseren u uw kind regelmatig op hoofdluis te controleren. Na een vakantieperiode, zo is uit ervaring gebleken, bestaat er een verhoogde kans op het voorkomen van luizen. Indien u hoofdluis bij uw kind(eren) constateert, is het aan te raden, dit direct met hoofdlotion te behandelen. Niet pas na één dag. In die tijd kunnen de luizen zich vermenigvuldigen. Wilt u het s.v.p. onmiddellijk melden bij de leerkracht van uw kind. In samenwerking met de Ouderraad worden de kinderen na elke vakantie op school gecontroleerd.

Eten en drinken

We starten ’s morgens om 8.30 uur tot 14.00uur. Een uitzondering hierop vormen de groepen 1 en 2 op vrijdag. Zij hebben op vrijdag tot 12.00 uur les. Dit houdt in dat de kinderen zowel voor de ochtendpauze (fruit/boterham) als voor de lunch (boterham/drinken) meenemen naar school. Meer info vindt u in ons jaarkatern in de schoolkalender.

Schoolfotograaf

Jaarlijks worden er op onze school groepsfoto’s en/ of portretfoto’s gemaakt. Meer info kunt u lezen in het maandelijkse Infobulletin van De Esch; de InterEsch